CONDICIÓNS DE COMPRA

 

 

PROCESO DE COMPRA

Para proceder á compra do produto, o usuario, que deberá ser maior de 18 anos, deberá seleccionar o produto que desexa comprar e engadilo ao Carro. Unha vez completada a selección de produtos obxecto de compra, o usuario deberá pulsar ‘Ver carro’. A continuación, indicaranse os produtos seleccionados para a súa compra e o usuario deberá seleccionar entre as opcións dispoñibles para calcular o envío á dirección indicada e actualizar o total. A continuación, o usuario deberá pulsar a icona ‘Finalizar compra’. Para finalizar a compra, o usuario deberá facilitar os datos necesarios para o envío do pedido e seleccionar o método de pago do mesmo. Para rematar, o usuario deberá pulsar a icona ‘Realizar o pedido’.

Os datos facilitados a ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. a través do correspondente formulario son elementos identificadores e habilitadores para acceder e efectuar as compras e teñen carácter persoal e intransferible.

 

 

ENVÍOS

Os envíos realízanse coa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. e/ou servizo de mensaxaría.

A entrega dos pedidos á Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. e/ou ao servizo de mensaxaría realizarase nun prazo máximo de 48 horas, comprobado que se realizou o pago. Unha vez realizada a entrega:

 

 • Os envíos a España (península) e as Illes Balears tardan 48 – 72 horas (de luns a venres).
 • Os envíos a Canarias, Ceuta e Melilla tardan 48 – 96 horas (de luns a venres).
 • En envíos a Europa*, o prazo de entrega pode ser de 3 a 10 días laborables, dependendo do destino.
 • Para envíos fóra de Europa, é necesario escribir un correo electrónico a almacen@ultramarinos.gal, indicando o destino de envío.

 

*Países membros da Unión Europea (excepto Azores e Madeira, Córsega e territorios remotos de ultramar franceses, Groenlandia, Illa de Man e illas da Canle), Albania, Bosnia e Hercegovina, Islandia, Illas Feroe, Liechtenstein, Montenegro, Mónaco, Noruega, República de Macedonia, San Mariño, Serbia e Suíza.

 

ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. non se responsabiliza das posibles demoras de entrega causadas por a Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. ou o servizo de mensaxaría.

ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. non asumirá ningunha responsabilidade cando a entrega do produto ou servizo non chegue a realizarse por ser os datos facilitados polo usuario, falsos, inexactos ou incompletos.

A entrega considerarase realizada no momento en que o transportista poña os produtos a disposición do usuario e este, ou o delegado deste, asine o documento de recepción da entrega. Corresponde ao usuario verificar os produtos á recepción e expoñer todas as salvidades e reclamacións que poidan estar xustificadas no documento de recepción da entrega.

 

 

GASTOS DE TRANSPORTE

Os prezos dos produtos non inclúen gastos de envío. Os portes calcularanse no momento de finalizar a compra, xa que se calculan pola dirección de entrega.

Os custos de envío inclúen en todos os casos o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), pero ningún outro imposto, taxa, arancel ou recargo. En ningún caso, ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. farase cargo destes impostos, taxas, aranceis ou recargos. Tampouco se fará cargo de gastos compartidos ou calquera tipo de taxa que proveña dunha operación bancaria.

 

Gastos de envío

 • Envíos a España peninsular: 4,00 €
 • Envíos a Illes Balears, Ceuta e Melilla: 6,00 €
 • Envíos a Canarias: 9,80 €
 • Envíos a Europa*: desde 6,70 €
 • Envíos fóra de Europa, é necesario escribir un correo electrónico a almacen@ultramarinos.gal, indicando os produtos que o usuario desexa comprar e o destino de envío, para poder establecer os gasto de envío.

 

*Países membros da Unión Europea (excepto Azores e Madeira, Córsega e territorios remotos de ultramar franceses, Groenlandia, Illa de Man e illas da Canle), Albania, Bosnia e Hercegovina, Islandia, Illas Feroe, Liechtenstein, Montenegro, Mónaco, Noruega, República de Macedonia, San Mariño, Serbia e Suíza.

 

Gastos de envío gratuítos

Para España por compra superior a 50 €.

 

 

DEREITO DE DESISTIMENTO

O dereito de desistimento non poderá aplicarse nos seguintes casos:

 

 • Se o produto non se presenta en perfectas condicións.
 • Se os embalaxes do produto non son os orixinais ou estes non se atopan en perfecto estado.
 • Cando o produto estea aberto sen poderse demostrar que non se usou.
 • Cando sexan produtos personalizados.

 

Devolucións

O usuario ten dereito a realizar a devolución e/ou a reclamación pertinente polos posibles danos ou defectos que presente o produto. No caso de que o produto chegue defectuoso por un transporte indebido, o usuario debe notificalo inmediatamente cunha fotografía e sen habelo separado da súa embalaxe, para poder realizar a reclamación ao servizo de mensaxaría.

O usuario dispón dun prazo de 14 días naturais, contados a partir da data de recepción do produto, para a devolución do mesmo. Salvo que a devolución sexa realizada por defectos no produto, os gastos relativos ao envío serán asumidos por parte do usuario. O produto deberá ser devolto na súa embalaxe orixinal e en perfecto estado.

Toda devolución deberá ser comunicada a ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. por medio do envío dun correo electrónico a almacen@ultramarinos.gal indicando os datos necesarios para localizar a compra. Unha vez recibido o correo electrónico, ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. comunicarase co usuario indicándolle o proceso a seguir. Cando o produto a devolver sexa recibido e comprobouse que o usuario ten dereito de desistimento, reintegrarase o importe do pedido por medio de transferencia bancaria.

 

Trocos

O usuario ten dereito a realizar o troco do produto, para o que dispón dun prazo de 14 días naturais contados a partir da data de recepción do mesmo. Os gastos relativos ao envío serán asumidos por parte do usuario. O produto deberá ser devolto na súa embalaxe orixinal e en perfecto estado.

Todo troco deberá ser comunicado a ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. por medio do envío dun correo electrónico a almacen@ultramarinos.gal indicando os datos necesarios para localizar a compra. Unha vez recibido o correo electrónico, ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. comunicarase co usuario indicándolle o proceso a seguir.

 

 

RECLAMACIÓNS

Calquera reclamación, dúbida, suxestión ou comentario que o usuario considere oportuno poderá dirixilo por mail a info@ultramarinos.gal e será atendido na menor brevidade posible.

 

 

FORZA MAIOR

No caso en que, por circunstancias de forza maior, un produto non estea dispoñible logo de realizarse a compra, ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. informará ao usuario por email da anulación total ou, no seu caso, parcial do pedido. A anulación parcial do pedido non dá dereito á anulación da totalidade do pedido, sen prexuízo do exercicio do dereito de desistimento que corresponde ao usuario de conformidade co establecido nas presentes condicións. ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. non se fai responsable dos atrasos nas entregas dos pedidos, ou na imposibilidade de realizalos cando a causa débase a acontecemento de forza maior, e por iso, fóra do seu control. Entre outras causas, entende que existe forza maior nos seguintes casos, pero sen limitación: accidentes; folgas; revoltas, ameazas ou ataque terroristas; incendio ou explosión; causas meteorolóxicas ou desastres naturais tales como tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia; problemas alleos a el nos medios de transporte ou sistemas de telecomunicación. Na medida do posible, unha vez terminada a causa de imposibilidade ou atraso, ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. fará todo o posible para renovar as súas actividades comerciais e poder cumprir coas súas obrigas e envíos.

 

 

PREZO E PRAZO DE VALIDEZ DA OFERTA

Os prezos que se indican respecto de cada produto inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou outros impostos que puidesen ser aplicables. Estes prezos, a menos que se indique expresamente o contrario, non inclúen os gastos de envío (gratuítos para España a partir de 50 €), manipulación, envoltorio, seguro de envíos ou calquera outro servizo adicional e anexo ao produto ou servizo adquirido.

Os prezos aplicables a cada produto son os publicados no sitio web e expresaranse na moeda EURO. O usuario asume que a valoración económica dalgúns dos produtos poderá variar en tempo real.

Antes de realizar a compra poderá comprobar en liña todos os detalles do orzamento: artigos, cantidades, prezo, dispoñibilidade, gastos de transporte (gratuítos para España a partir de 50 € e que deberá seleccionar o cliente antes de finalizar a compra), cargos, descontos, impostos e o total da compra. Os prezos poden trocar diariamente mentres non se realice o pedido. Os produtos venderanse ao prezo que se indica, sendo vixente o que se recolle no momento da confirmación do pedido por parte do cliente.

Unha vez realizado o pedido, os prezos manteranse tanto se hai dispoñibilidade de produtos coma se non.

Para calquera información sobre o pedido, o usuario poderá contactar vía correo electrónico á dirección almacen@ultramarinos.gal.

 

 

FORMAS DE PAGO

As formas de pago aceptadas son:

 

Tarxeta de crédito

Cecabank é unha plataforma de pago segura. O cliente será conducido a unha consola de pago TPV virtual de ABANCA, onde terá que seleccionar o tipo de tarxeta e introducir os datos requiridos sobre a mesma. Unha vez efectuado o proceso de pago, será reconducido de volta a www.ultramarinos.gal.

 

Transferencia bancaria

O cliente terá que realizar o pago por medio de transferencia cos datos bancarios que lle serán proporcionados logo de seleccionar este método. Recoméndase que no concepto se especifique o ‘Número do pedido’.  O pedido non se preparará ata que non se comprobe que o pago foi realizado. Este proceso pode tardar algúns días, se o cliente desexa axilizar o proceso, pode enviar un correo electrónico co xustificante do pago a almacen@ultramarinos.gal.

 

PayPal

O cliente será conducido á web de PayPal aproveitando a súa plataforma de pago seguro. Unha vez efectuado o proceso de pago, será reconducido de volta a www.ultramarinos.gal.

Paypal pode reter un importe a modo de fianza ou seguro ao intentar realizar unha compra coa tarxeta na plataforma PayPal. Este importe reembolsarao PayPal nun mes aproximadamente. O cobro deste importe non garante que a compra estea realizada.

 

You don't have permission to register