AVISO LEGAL

 

ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L., responsable do sitio web, pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, co presente documento.

ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de avisar previamente ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web www.ultramarinos.gal.

 

 

DATOS DE IDENTIDADE

Nome de dominio: www.ultramarinos.gal
Denominación social: Ultramarinos Estudio, S.L.
NIF: B27868728
Domicilio: rúa Santiago 15, 1B. 36202. Vigo. España
Teléfono: 611 46 11 77
Correo electrónico: info@ultramarinos.gal

 

 

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os contidos do sitio web, incluíndo a súa programación, edición e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, os textos, os gráficos, as imaxes, son propiedade de ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte de ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, os textos, os gráficos, as imaxes alleos a ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que esta información sexa manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

 

Uso de cookies

Este sitio web pode utilizar cookies técnicas (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por si mesmas datos de carácter persoal e non se utilizarán para a recolleita dos mesmos.

Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistraron previamente sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén se poden utilizar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas, tempo de navegación, etc.

ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. exímese de calquera tipo de responsabilidade sobre o contido e a exactitude das políticas de cookies de terceiros.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instrucións do seu navegador para ampliar esta información.

 

Direccións IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de xeito automático a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un ordenador cando este conéctase a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

 

Política de ligazóns

Desde o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto de devanditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación ou que acontezan causas de forza maior que fagan imposible o acceso á páxina web.

 

 

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Vigo.

 

You don't have permission to register