POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

 

INFORMACIÓN AO USUARIO

ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. é o responsable do tratamento dos datos persoais do usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

 

Fin do tratamento: manter unha relación comercial co usuario.

  • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias, a condición de que se autorizou previamente, por email, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas por ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. e relacionadas sobre os seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que este alcance algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
  • Realizar estudos estatísticos.
  • Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario por medio de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.
  • Remitir o boletín de noticias da páxina web.

 

Elaboración de perfís: ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. tamén poderá realizar, previo consentimento do usuario, unha elaboración de perfís baseada nun tratamento automatizado, destinada a avaliar os aspectos persoais facilitados polo interesado co fin de realizar unha análise do seu perfil.

 

Criterios de conservación dos datos: conservaranse mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

 

Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obrigación legal.

 

Dereitos que asisten ao usuario

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición (‘Dereitos ARCO’) dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento, mediante o envío dun correo electrónico a info@ultramarinos.gal, indicando no asunto ‘PROTECCIÓN DE DATOS’.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

 

Datos de contacto para exercer os seus dereitos

Ultramarinos Estudio, S.L.
Rúa Santiago 15, 1B. 36202. Vigo. España 
Correo electrónico: info@ultramarinos.gal

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

Este sitio web pode utilizar cookies técnicas (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por si mesmas datos de carácter persoal e non se utilizarán para a recolleita dos mesmos.

Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistraron previamente sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén se poden utilizar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas, tempo de navegación, etc.

ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. exímese de calquera tipo de responsabilidade sobre o contido e a exactitude das políticas de cookies de terceiros.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instrucións do seu navegador para ampliar esta información.

 

Google Analytics

Este sitio web emprega Google Analytics, cuxa finalidade é elaborar estatísticas de uso do sitio web para coñecer o nivel de recorrencia do usuario e aqueles contidos que lle resultan máis interesantes. Esta información poderá ser empregada para realizar avaliacións e cálculos estatísticos.

A información obtida por medio de Google Analytics é a referida á audiencia do sitio web: usuarios activos, audiencias, datos demográficos, intereses, información xeográfica, comportamento do usuario, tecnoloxía… Para ampliar a información relativa á política de privacidade de Google, visite https://policies.google.com/privacy?hl=gl.

ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. exímese de calquera responsabilidade sobre o contido e a exactitude das políticas de cookies de terceiros.

 

 

CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os usuarios, mediante a marcación das casas correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) nos formularios de contacto, aceptan expresamente e de forma ceiba e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O usuario garante que os datos persoais facilitados a ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros. Todos os datos solicitados a través do sitio web son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao usuario. No caso de que non sexan facilitados, non se garante que a información e os servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. está cumprindo con todas as disposicións das normativas RGPD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do RGPD, polos cales son tratados de xeito lícito, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

Porén, ULTRAMARINOS ESTUDIO, S.L. non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

 

 

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Vigo.